1. הודעה בדבר מינוי רכזת נגישות

     

   •  המועצה המקומית זמר מתכבד להודיע לציבור הרחב דבר מינויה של גב'
   • ג'ורג'ינה אבו רזק לתפקיד רכזת הנגישות מטעם המועצה להלן פרטי הקשר עם גב' ג'ורג'ינה


    

   טלפון: 09-8743578 /8743302 

   נייד : 0506664286 

   Fin.Georgina@zemer.muni.il:כתובת דואר אלקטרוני   • בכבוד רב
   • הנהלת המועצה


 •  

2023-03-02
الزيارات : 35
التعليقات : 0

إضافة تعليق جديد

 تم إضافة التعليق بنجاح   تحديث
خطأ: برجاء إعادة المحاولة