הודעה

מכרז פומבי 2/2022 
המועצה מקומית זמר מודעה בזאת על הוצאת מתחם 21 ממסגרת המכרז הנ"ל
שאר המתחמים והתנאים ללא שינוי

2022-05-25
الزيارات : 287
التعليقات : 0

إضافة تعليق جديد

 تم إضافة التعليق بنجاح   تحديث
خطأ: برجاء إعادة المحاولة